KuntaKesu

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma

Opetushallitus on laatinut yhteisen mallin kunnissa tapahtuvan strategisen suunnittelun tueksi. Paikallinen koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma eli KuntaKesu yhdistää kunnan omat kehittämistarpeet valtakunnallisiin kehittämislinjauksiin, joista muodostuu tavoitteellinen kokonaisuus.

Kunnat voivat ottaa mallin käyttöön, jos ne haluavat käyttää uutta tapaa koulutuksen strategisessa suunnittelussa. Malli voidaan ottaa käyttöön sellaisenaan tai muokata omiin tarpeisiin sopivaksi. Päätöksen tekee paikallinen koulutuksen järjestäjä. Koulutuksen järjestäjän kehittämissuunnitelma toimii myös paikallisen koulutuspoliittisen keskustelun tukena ja käynnistäjänä.

Koulutuksen paikallisessa kehittämissuunnitelmassa on nostettu esiin neljä keskeistä teemaa, joiden kehittämiseen panostetaan kuluvan hallituskauden ja paikallisen valtuustokauden aikana:

  • oppilaiden oppiminen,
  • henkilöstön osaaminen,
  • kestävä hyvinvointi ja
  • johtaminen

Kukin teema on jaettu pienempiin kokonaisuuksiin, joille on asetettu erilliset tarkemmat kehittämiskohteensa.

Lisätietoja

Työkalu auttaa kehittämään koulutusta

Opettajan ammatillinen kehittymissuunnitelma

Opetushallitus on tehnyt opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä koulujen ja oppilaitosten käyttöön opettajan ammatillisen kehittymissuunnitelmamallin ammatissa aloittavalle ja ammatissa jo työskennelleelle opettajalle.

Esimiehen kanssa vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa keskustellaan opettajan osaamisesta, osaamisen kehittämisen tarpeista ja toimenpiteistä osaamisen lisäämiseksi.

Keskustelussa esiin tulleet vahvuudet, kehittämiskohteet ja toimenpiteet kirjataan henkilökohtaiseen kehittymissuunnitelmaan. Suunnitelma arvioidaan säännöllisesti yhdessä sovitulla tavalla.

Lisätietoja antavat opetusneuvokset Elisa Helin, Anneli Rautiainen ja Aija Rinkinen.

 

Tutustu suunnitelmiin ja julkaise omasi

Suunnitelmat ja strategiat -palvelun KuntaKesu-sivuilla opetuksen tai koulutuksen järjestäjän edustaja voi jakaa kuntansa kehittämissuunnitelman muiden tutustuttavaksi. Julkaistuihin suunnitelmiin voi tutustua selaamalla sivuilla olevaa listaa sekä etsimällä hakusanoilla (esimerkiksi kunnan nimellä).