Koulutustoimikuntien seminaari 11.11.2015 – Työelämän kehittäminen ja yhteistoiminta

Opetushallitus järjesti koulutustoimikuntien jäsenille ennakointiseminaarin 11.11.2015 Finlandia-talolla. Seminaarin tavoitteena oli tarjota koulutustoimikunnille tietoa ja ajattelun aineksia työelämän tämänhetkisistä ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden näkymistä. Tarkoitus oli avata koko työelämän teemaa eri suunnista mahdollisimman monipuolisesti, unohtamatta koulutuksen merkitystä kaikissa näkökulmissa. Tilaisuuden iltapäivä toteutettiin teematyöskentelynä neljän työelämän tulevaisuuden tilaa ja tarpeita luotaavan teeman kautta. Teemat liittyivät neljään työelämän tuottavuusdimensioon: kustannuksiin, kyvykkyyteen, luottamukseen ja hyvinvointiin. Tilaisuuteen osallistui n. 130 henkeä.

Tilaisuuden taltioinnit