Osaamisen ennakointifoorumi, ennakointiryhmien aloitusseminaari 1.6.2017

Seminaarin tavoitteena oli perehdyttää ennakointiryhmien jäsenet ennakointiryhmien työskentelymenetelmiin ja -tapoihin, kertoa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä meneillään olevista muutoksista ja pohtia mm. oppimista tulevaisuudessa.

Tilaisuuden Youtube-tallenteet ja esitykset