Koulutustoimikuntien ennakointiseminaari II

Suomen skenaariot kehittyvän teknologian ja muuttuvien ammattien oloissa

Opetushallitus järjesti koulutustoimikuntien jäsenille toisen ennakointiseminaarin ”Suomen skenaariot kehittyvän teknologian ja muuttuvien ammattien oloissa” 17.9.2014 Helsinki Congress Paasitornissa. Seminaariin osallistui 150 henkeä. Tilaisuutta oli mahdollisuus seurata myös verkon kautta. Aamupäivän osuudessa pohdittiin teknologian kehityksen vaikutuksia työelämään, osaamiseen ja Suomen tulevaisuuteen sekä esiteltiin skenaarioita. Iltapäivä toteutettiin Learning Cafe -tyyppisenä ryhmätyöskentelynä hyödyntäen aamupäivän luentojen sisältöjä.