Ohjausasiakirjat

Opetushallituksen tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot löytyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Opetushallituksen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Eduskunnan päättämät talousarviot ja lisätalousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta. Asiakirja sisältää Eduskunnan vahvistamat tuloarviot ja määrärahat.
Valtion talousarvioesitykset

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Opetushallituksen tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

2017 (pdf) | 2016 (pdf) I 2015 (pdf) I 2014 (pdf) | 2013 (pdf) | 2012 (pdf) | 2011 (pdf)
2010 (pdf) | 2009 (pdf) | 2008 (pdf) | 2007 (pdf) | 2006 (pdf) | 2005 (pdf) | 2004 (pdf)

Henkilöstötilinpäätös

2015 (pdf) l 2014 (pdf) I 2013 (pdf) | 2012 (pdf) | 2011 (pdf)| 2010 (pdf)
2009 (pdf) | 2008 (pdf) | 2007 (pdf) | 2006 (pdf) | 2005 (pdf) | 2004 (pdf)

Osavuosiraportit

2016 (pdf) | 2015 (pdf) | 2014 (pdf) | 2013 (pdf) | 2012 (pdf) | 2011 (pdf) | 2010 (pdf)
2009 (pdf) | 2008 (pdf), ( määrärahaliite) (pdf) | 2007 (pdf) | 2006 (pdf) | 2005 (pdf)

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

Opetushallituksen toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä

Arvioinnit ja selvitykset

Muut