Organisaatio

Opetushallituksen toiminnalle on määritelty neljä vaikuttavuustavoitetta, jotka ohjaavat viraston toimintaa:

 • Koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuus kasvaa.
 • Oppijoiden hyvinvointi paranee.
 • Jatkuva oppiminen nostaa osaamistasoa.
 • Avarakatseisuus kasvaa.

Vaikuttavuustavoitteisiin pääsemiseksi OPH:n johtaminen kohdistuu poikkileikkaaviin, koko organisaatiota koskeviin päätoimintoihin. Johtajat vastaavat päätoimintojen prosesseista ja osaamisesta sekä niiden kehittämisestä. Koulutukseen ja kansainvälistymiseen liittyviä asiakysymyksiä hoidetaan yksiköissä.

Päätoiminnot ja yksiköt

Kokonaisjohtaminen

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen

 • Sisäinen tarkastus, Ville Autere
 • Koulutusvienti, Lauri Tuomi
 • Kokonaisjohtamisen palvelut ja tuki, Reetta Niemelä
 • Kansainvälisten asioiden kokonaiskoordinaatio, Juha Ketolainen
 • Ruotsinkielinen toiminta, johtaja Gun Oker-Blom

Asiakkuudet

Johtaja Jorma Kauppinen

 • Oppijan palvelut, päällikkö Pekka Matikainen
 • Koulutus ja kustantaminen, päällikkö Paula Merikko
 • Kansainvälistymisen tuki, päällikkö Hanna Boman
 • Viestintä, päällikkö Marjo Somari
 • Tutkintojen tunnustaminen, päällikkö Carita Blomqvist

Tieto

Johtaja Raakel Tiihonen

 • Ennakointi, päällikkö Kari Nyyssölä
 • Tiedonhallinta, päällikkö Erja Nokkanen
 • Valtionosuudet, päällikkö Antti Markkanen
 • Tietopalvelut, päällikkö Kristiina Volmari

Oppiminen ja kansainvälistyminen

Johtaja Anni Miettunen

 • Perusopetus ja varhaiskasvatus, päällikkö Ulla Laine
 • Lukiokoulutus ja taiteen perusopetus, päällikkö Petri Lehikoinen
 • Vapaa sivistystyö ja kulttuuriryhmien koulutus, päällikkö Leena Nissilä
 • Ammatillinen osaaminen, päälliköt Kati Lounema ja Taija Paasilinna-Helminen
 • Kansainvälinen korkeakouluyhteistyö, päällikkö Maija Airas
 • Korkeakouluopintojen kansainvälistymispalvelut, päällikkö Riikka Koivusalo
 • Yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen kansainvälistymispalvelut, päällikkö Nina Rekola
 • Ammatillisen koulutuksen kansainvälistymispalvelut, päällikkö Mika Saarinen
 • Nuorison, kulttuurin ja liikunnan kansainvälistymispalvelut, päällikkö Irmeli Karhio
 • EU-ohjelmien koordinaatio, päällikkö Mikko Nupponen

Mahdollistajapalvelut

Johtaja Matti Lahtinen

 • Hallinto ja henkilöstö, päällikkö Petri Heikkilä
 • Talous ja suunnittelu, päällikkö Marita Sipola

Vaikuttavuus

Johtaja Samu Seitsalo

 • Kokeilukeskus, päällikkö Anneli Rautiainen
 • Vaikutusohjelmat

Opetushallituksen erillisyksiköt

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, johtaja Harri Peltoniemi

Ylioppilastutkintolautakunta, pääsihteeri Tiina Tähkä


 

Lisää aiheesta

Yhteystiedot

Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen

Pääjohtajan assistentti Mirja Voutilainen
puh. 0295 331 602