Valtion oppilaitokset

Opetushallitus hallinnoi 6:tta valtion oppilaitosta. Valtion yleissivistävä erityisopetus on organisoitu Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriin, jolla on kuusi toimipistettä. Jokaisen toimipisteen yhteydessä toimii yleissivistävä erityiskoulu. Opetushallituksen alaisuudessa on myös kaksi kielikoulua, Helsingin eurooppalainen koulu, Saamelaisalueen koulutuskeskus SAKK ja Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus Meriturva. Lisäksi virasto huolehtii valtion koulukotien perusopetuksesta.