Koulutuskeskukset

SAKK, Inari

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tehtävänä on antaa koulutusta lähinnä saamelaisalueen tarpeita varten, säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja luontaiselinkeinoja sekä edistää saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista. Keskuksella on myös koulutusta tukevaa tai siihen liittyvää tutkimus- ja palvelutoimintaa. Koulutuskeskus antaa ammatillista perus- ja lisäkoulutusta, saamenkielen ja kulttuurin koulutusta sekä yleissivistävää aikuiskoulutusta. Tarvittaessa koulutusta järjestetään myös koulutuskeskuksen kotipaikan ulkopuolella.
SAKK:n kotisivut

Meriturva, Lohja ja Upinniemi

Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskuksen tehtävänä on antaa alusten turvallisuuteen liittyvää sammutus- ja pelastuskoulutusta sekä turvallisuus-, hätätilanne-, pelastautumis- ja terveydenhuoltokoulutusta. Kohderyhminä ovat pääasiassa merenkulkuoppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijat, puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja merenkulkuhallinnon henkilöstö sekä kauppa- ja hallinnollisten alusten laivahenkilökunta. Meriturvan yksiköitä käytetään lisäksi merenkulun tutkimus- ja kehittämistoiminnassa yhdessä elinkeinoelämän, tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.
Meriturvan kotisivut