Valtion koulukodit

Koulukodit ovat valtakunnallisia lastensuojelulain (686/83) mukaisia lastensuojelulaitoksia, joiden toiminnasta säädetään asetuksella valtion koulukodeista (769/78). Koulukotien toiminta-ajatuksena on vastata lastensuojelun tarpeisiin tarjoamalla nuoren yksilöllisyyttä tukevaa hoitoa, kasvatusta ja opetusta.

Koululainsäädännön uudistuksen myötä koulukotien koulut siirtyivät opetustoimen alaisuuteen 1.1.1999. Opetustoimeen siirtyivät perusopetuksen lisäksi lisäopetus sekä ammatti- tai työopetuksen järjestäminen. Opetukseen sovelletaan tarvittaessa erityisopetusta koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vastaa sekä koulukotien hallinnosta että kehittämisestä lastensuojelun osalta.

Valtio ylläpitää kuutta koulukotia ja kahden ylläpitäjä on yksityinen yhteisö. Oppilaat ovat pääsääntöisesti vuosiluokkien 7–9 oppilaita ja useimmat toimivat myös lähialueen erityisopetusta antavana kouluna.

 

Linkkejä

Valtion koulukodit (THL)