Yleissivistävä erityisopetus

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri on Opetushallituksen toimialaan kuuluva valtakunnallinen oppimis- ja ohjauskeskus, jolla on kuusi toimipistettä eri puolilla Suomea. Kussakin toimipisteessä toimii Valteri-koulu.

Valteri täydentää kunnallisia ja alueellisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen palveluja ja tukee lähikouluperiaatteen toteutumista tarjoamalla monipuolisia palveluja yleisen, tehostetun ja erityisen tuen tarpeisiin. Valterin palvelut voivat kohdistua yksittäisten lasten ja nuorten tarpeisiin tai koko työyhteisön, kunnan tai alueen tarpeisiin.

Erityistä asiantuntemusta Valterilla on autismin kirjoon, neuropsykiatrisiin häiriöihin, kieleen ja kommunikointiin, kuulemiseen, näkemiseen, liikkumiseen ja motoriikkaan, neurologisiin tai muihin pitkäaikaissairauksiin sekä monitarpeisuuteen liittyvistä tuen tarpeista.

Oppimis- ja ohjauskeskus Valteriin kuuluvat alla mainitut kuusi toimipistettä, joiden kunkin yhteydessä toimii esi-, perus- ja lisäopetusta antavat Valteri-koulut. Kaikkia Valterin tarjoamia monipuolisia palveluja on saatavana valtakunnallisesti.