OPS 2016 - Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Valtioneuvosto antoi 28.6.2012 asetuksen perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Asetuksessa määritellään tavoitteet esiopetukselle, perusopetukselle, lisäopetukselle sekä perusopetukseen valmistavalle opetukselle. Asetus sisältää myös perusopetuksen tuntijaon sekä joukon mm. kielenopetusta ja erityistä tukea koskevia säännöksiä.

Opetushallitus on päättänyt opetussuunnitelman perusteista esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta ja lisäopetusta varten. Pääjohtaja Aulis Pitkälä allekirjoitti määräykset uusista perusteista 22.12.2014. Kaikilla kouluasteilla uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan laaja-alaista osaamista vahvistamalla.

10.6.2013

Opetuksen eheyttämiseen tarvitaan käytännön malleja

Yli 120 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valmistelijaa kokoontui 5.6.2013 Opetushallitukseen pohtimaan perusopetuksen yhtenäisyyttä ja eheyttämistä.

- Opetuksen eheyttämistä tullaan tukemaan monin ratkaisuin läpi opetussuunnitelman perusteiden. Erityisen tärkeitä ovat laaja-alaisen osaamisen kuvaukset ja niiden toteuttamista tukevat eheyttävät oppimiskokonaisuudet. Oppiaineiden välistä yhteistyötä tarvitaan aivan välttämättä, jotta oppilailla on mahdollisuus mielekkäisiin oppimiskokemuksiin ja kokonaisuuksien hahmottamiseen, opetussuunnitelmatyön päällikkö Irmeli Halinen linjasi eheyttämistä.

Eheyttämisen pedagogisesta merkityksestä ja mahdollisuuksista puhuivat aineenopettajakoulutuksen johtaja Hannele Cantell sekä yliopistonlehtori Inkeri Ruokonen Helsingin yliopistosta.

Eheyttäminen tarvitsee vision sivistysihanteesta ja yhteiskunnan kehityksen toivotusta suunnasta. Ohjelmajohtaja Arto O. Salonen Metropoliasta käsitteli puheenvuorossaan kestävää elämäntapaa ja ekososiaalista sivistystä kaikkea opetusta yhdistävänä tavoitteena: - Ekososiaalinen sivistys on vastavoima kulttuurimme markkinaehtoistumiselle. Sen ytimessä on vahva kestävyysajattelu. Pitkällä aikavälillä taloutta on opittava rakentamaan siten, että ekosysteemien elinvoimaisuus ja kaikkien ihmisoikeudet turvataan.

Työryhmistä saatiin runsas sato opetussuunnitelman perusteiden tekstiluonnosten jatkokehittämiseen.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
20.02.2018