Perusteuudistuksen aikataulu

Paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön valmistautuminen on hyvä aloittaa viimeistään nyt

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti uuden tuntijaon ja uusien opetussuunnitelmien mukaiseen opetukseen siirrytään syyslukukauden 2016 alusta lukien. Tämä merkitsee sitä, että paikallisten opetussuunnitelmien tulee olla valmiina ja virallisesti hyväksyttyinä ennen 1.8.2016.

Paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan vuoden 2014 lopussa valmistuvien uusien opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Valmistelussa ovat paraikaa esiopetuksen, perusopetuksen, lisäopetuksen sekä aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusteet määrittelevät tavoitteet ja keskeiset sisällöt, jotka ohjaavat koulutyötä ja eri oppiaineiden opetusta.

Tukea paikalliseen työhön OPS 2016 -sivuilla

Perustetyön vaiheet

Syyslukukausi 2012

 • Opetussuunnitelman perusteiden yleisten linjausten valmistelu käynnistyy ja luodaan yhtenäinen perusta oppiainetyölle
 • Opetussuunnitelmatyölle pohjaa luovan suunnittelun ja keskustelun käynnistäminen kunnissa ja kouluissa; tukiaineistoa OPH:n verkkosivuille
 • Ensimmäinen kommentointi marraskuussa (yleiset linjaukset)

Kevätlukukausi 2013

 • Opetussuunnitelman perusteiden sisältöalueittainen/oppiainekohtainen suunnittelutyö käynnistyy
 • Yleisten linjausten valmistelu jatkuu kommentoinnista saadun palautteen avulla

Syyslukukausi 2013

 • Perustetyö jatkuu
 • Toinen kommentointi 9.9.–27.9.2013 (esiopetuksen kokonaisuus)

Kevätlukukausi 2014

 • Perustetyö jatkuu kommentoinnista saadun pohjalta
 • Kolmas kommentointi 15.4.–15.5.2014 (perus- ja lisäopetuksen kokonaisuus)

Syyslukukausi 2014

 • Lausuntopyynnöt/kuuleminen syys-lokakuussa
 • Perusteiden viimeistely lausuntojen pohjalta
 • OPH:n päätös uusista perusteista vuoden loppuun mennessä.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
14.04.2014