Taustamateriaalit

Tältä sivulta löytyy opetussuunnitelmauudistuksen taustaa, linjauksia ja toteuttamista avaavaa materiaalia. Sivulla julkaistaan myös uudistukseen liittyvien seminaarien ja muiden tilaisuuksien materiaaleja.

Turvallisuus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (pdf)
opetusneuvos Irmeli Halisen esitys

OPS 2016 - Vuosiluokkaistaminen (video)
opetusneuvos Eija Kauppisen ja opetusneuvos Irmeli Halisen puheenvuoro oppiaineiden tavoitteiden ja sisältöjen vuosiluokkaistamisesta perusopetuksen paikallisessa opetussuunnitelmatyössä

OPS 2016 - Laaja-alainen osaaminen, oppiaineet ja monialaiset oppimiskokonaisuudet (video)
opetusneuvos Irmeli Halinen

Uudistuva perus- ja lisäopetus (pdf)
opetusneuvos Irmeli Halinen, Uudistuva perus- ja lisäopetus koulutustilaisuus keväällä 2015

Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet
sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa
(pdf)
opetusneuvokset Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen, Uudistuva perus- ja lisäopetus koulutustilaisuus keväällä 2015

Puhtia paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön (pdf)
opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, Uudistuva perus- ja lisäopetus koulutustilaisuus keväällä 2015

Käsitys oppimisesta koulun käytännöissä (pdf)
opetusneuvos Eija Kauppinen, Uudistuva perus- ja lisäopetus koulutustilaisuus keväällä 2015

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (pdf)
opetusneuvos Erja Vitikka, Uudistuva perus- ja lisäopetus koulutustilaisuus keväällä 2015

Making Sense of Complexity of the World Today: why Finland is Introducing Multiliteracy in teaching and Learning (pdf)
opetusneuvos Irmeli Halisen, opetusneuvos Minna Harmasen ja opetusneuvos Paula Mattilan artikkeli eurooppalaisen CIDREE-organisaaton vuosikirjassa: Improving Literacy Skills across Europe (sivut 136–153)

Laaja-alainen osaaminen -juliste (pdf) (ladattavissa omaan käyttöön)

Laaja-alainen osaaminen -tarra (pdf) (ladattavissa omaan käyttöön)

OPS2016 - Koulu rakentaa tulevaisuutta (video)
opetusneuvos Irmeli Halinen

OPS-juna on jo liikkeellä (video)
opetusneuvos Irmeli Halinen

Arviointi (video)
opetusneuvos Irmeli Halinen

 • Näkökulmia opetussuunnitelman uudistamiseen ja koulun kehittämiseen.

OPS2016 – Koulu katsoo tulevaisuuteen (pdf)
opetusneuvos Irmeli Halinen 10.4.2014

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen laaja-alaisen osaamisen osana (pdf)
erityisasiantuntija Juho Helminen 10.4.2014

 • ITK-päivillä pidetyissä esityksissä kerrotaan opetussuunnitelmaprosessin ajankohtaisista asioista sekä tieto- ja viestintäteknologiasta osana opetussuunnitelman perusteita.

Päivitetty versio: Miksi ja miten suomalaiset opetussuunnitelmat muuttuvat (pdf)
opetusneuvos Irmeli Halinen 30.1.2014

 • Esityksessä kerrotaan opetuksen ja oppimisen lähtökohdista muuttuvassa maailmassa, ajankohtaisista muutoksista lainsäädännössä, opetussuunnitelman merkityksestä sekä OPS2016-prosessista.

Opetussuunnitelmasta opettajille - Mikä muuttuu ja miksi? (pdf)
opetusneuvokset Irmeli Halinen, Eija Kauppinen, Pirjo Sinko, Liisa Jääskeläinen ja Arja-Sisko Holappa
Educa-messuilla 25.1.2014

Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen valmistamat videot
Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskuksen sivun alareunasta löytyy videoita, jotka sopivat käytettäväksi kunta- ja koulukohtaisten opetussuunnitelmatilaisuuksien tai vanhempainiltojen yhteydessä. Kolmessa videossa esiintyvät Opetushallituksen opetusneuvokset. Aiheina ovat:

 • Oppimis- ja tiedonkäsitysten muutoksesta. Opetusneuvos Eija Kauppinen.
 • Koulutuksen muutos ja ops-uudistus. Opetusneuvos Irmeli Halinen.
 • OPS on yhteinen prosessi. Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa.

Esiopetuksen uudistuvat perusteet (pdf)
opetusneuvos Arja-Sisko Holappa 20.11.2013

 • Esitys kuvaa lyhyesti esiopetuksen perusteiden uudistamisen lähtökohtia, uudistuksen suuntaa ja paikallisen opetussuunnitelmaprosessin merkitystä.

Miksi ja miten suomalaiset opetussuunnitelmat muuttuvat (pdf)
opetusneuvos Irmeli Halinen 8.10.2013

 • Esityksessä kerrotaan opetuksen ja oppimisen lähtökohdista muuttuvassa maailmassa, ajankohtaisista muutoksista lainsäädännössä, opetussuunnitelman merkityksestä sekä OPS2016-prosessista.

Opetussuunnitelman perusteet ja paikalliset opetussuunnitelmat (pdf)
opetusneuvos Irmeli Halinen 11.9.2012

 • Materiaali käsittelee opetussuunnitelman perusteiden laadintaa ja yhteistyötä opetuksen järjestäjien kanssa.

Toimintaympäristön muutosta avaavaa aineistoa (pdf)
opetusneuvos Irmeli Halinen 27.8.2012

 • Esityksessä kerrotaan toimintaympäristöä keskisesti muuttavista tekijöistä, tulevaisuuden osaamisesta, Oppimisen tulevaisuus 2030 -barometrin tuloksista sekä lasten ja nuorten ehdotuksista.

OPS 2016 - Curriculum reform in Finland (pdf)
opetusneuvos Irmeli Halinen

 • Englanninkielisessä esityksessä kerrotaan opetussuunnitelmaprosessista Suomessa.

Aineistoa "OPS – enemmän kuin osiensa summa" -seminaarista

 • Steinerkasvatuksen liitto, Tampereen yliopisto. Snellman-korkeakoulu, Otavan Opisto sekä European Council for Steiner Waldorf Education järjestivät yhdessä opetussuunnitelmaseminaarin Tampereella 20.-21.9.2013. Seminaarissa pidetyt luennot ja työpajojen tulokset löytyvät Steinerkasvatuksen liiton verkkosivuilta. Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetushallituksesta käsitteli puheenvuorossaan teemaa ”Miksi ja miten suomalaiset opetussuunnitelmat muuttuvat?”

General Aspects of Basic Education Curriculum Reform 2016 Finland (pdf)

 • Opetusneuvos Irmeli Halisen englanninkielinen esitys opetussuunnitelman perusteiden uudistuksesta.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
22.08.2016