Paikallisen työn tuki

Opetushallitus laatii opetussuunnitelman perusteet laajassa sidosryhmäyhteistyössä ja vuorovaikutuksessa opetuksen järjestäjien kanssa. Opetushallitus kannustaa opetuksen järjestäjiä ja niiden alaisia kouluja seuraamaan valtakunnallista perusteiden laadintatyötä ja valmistautumaan sen rinnalla paikalliseen opetussuunnitelmatyöhön.

Opetussuunnitelmatyön tiekartta sisältää lukuvuosia 2012 – 2016 koskevaa tietoa valtakunnallisen perustetyön etenemisestä, ehdotuksia paikallisen työn vaiheistamiseen sekä yhteisiä pohdittavia teemoja ja niitä avaavia kysymyksiä. Keskustelu opetussuunnitelmauudistuksen taustasta, tavoitteista ja toteutuksesta on hyvä aloittaa hyvissä ajoin ja siten saada aikaa uudistuksen kiireettömälle toteutukselle.

Paikallisen työn onnistumisen kannalta on tärkeää luoda heti alusta lähtien myönteinen, keskusteleva ja osallistumiseen kannustava ilmapiiri sekä yhteistä työskentelyä edistävät rakenteet. Onnistumista ja työn mielekkyyttä tukee uudistuksen päälinjojen ja kokonaiskuvan hahmottaminen ennen paikallisen opetussuunnitelman yksityiskohtaiseen valmisteluun ryhtymistä.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
27.02.2015