Miksi uudistamme?

Opetussuunnitelmatyö on luonteeltaan esiopetuksen ja koulun kehittämistä. Työn tavoitteena on käydä ammatillista keskustelua siitä, mitä esiopetuksessa ja koulussa pitää edelleen kehittää, muuttaa tai jättää tarpeettomana pois. Yhteiskunta muuttuu ja koulutus sen mukana. Myös tutkimus tuo uutta tietoa ja nostaa esille kehittämisen kohtia. Oheiset neljä näkökulmaa ovat hyvä pohja miettiä muutostarpeita yhteiskunnan, oppimisen, opettamisen ja oppijoiden näkökulmista. Erilaisten uhkakuvien pohdinnan sijaan työtä kannattaa suunnata kohti toivottavaa tulevaisuutta.

neljä avainta ops-uudistukseen

Muutoskeskustelussa on hyvä huomata, että koulutuksen tehtävä ei ole vain sopeutua yleisiin muutoksiin. Koulutus on yksi merkittävimpiä yhteiskuntaa muuttavia tekijöitä. Oppimisen polun varrella omaksutut arvot, tiedot ja taidot muokkaavat monin tavoin yhteiskuntaa sekä nykyhetkellä että tulevaisuudessa.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Millainen on kestävä tulevaisuuden yhteiskunta?
  • Miten voimme edistää tätä osaamista opetuksessa ja koulun/päiväkodin toiminnassa?
  • Miten muutokset näkyvät lasten/oppilaiden toiminnassa?
  • Mitä muutoksia tämä edellyttää verrattuna oman koulumme/päiväkotimme tämän hetken toimintaan?

Yhteiskunnallisen keskustelun ja analyysin jälkeen toivottavan tulevaisuuden pohtimista voi jatkaa Mistä unelmoimme -kohdan eli kohdan 5 kysymysten avulla

Millaista sivistystä ja osaamista lapset ja nuoret tarvitsevat


© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
27.02.2015