Miten arvioimme oppimista?

Oppimisen arviointia koskevaa paikallista opetussuunnitelmaosuutta valmisteltaessa on tarpeen pohtia, miten oppimisen arviointia ja palautteen antamista kehitetään oppimista edistävänä pedagogisena kokonaisuutena sekä opintojen aikaisen että päättöarvioinnin osalta. Paikallisessa ops-prosessissa on tärkeää käsitellä myös monipuolisten arviointimenetelmien käyttöä, arviointiperusteiden yhtenäisyyttä sekä päättöarvosanojen muodostamista yhtenäisin perustein. Näitä kysymyksiä on tarpeen käsitellä myös joka lukuvuosi.

Oppimisen arvioinnin opetussuunnitelmaosuuteen sisältyy myös useita yksityiskohtia, jotka edellyttävät tarkkaa pohdintaa ja määrittelyä, jotta ne ovat yksiselitteisiä ja niihin pohjautuvat arviointikäytänteet mahdollisimman johdonmukaisia. Näitä ovat esimerkiksi opinnoissa etenemiseen liittyvät määrittelyt, valinnaisten aineiden arviointia koskevat määrittelyt sekä todistukset kaikilta osin.

Kysymyksiä pohdittavaksi:

  • Miten arviointia ja palautteen antamista kehitetään pedagogisena kokonaisuutena kunnassa/koulussa?
  • Miten huolehditaan arvioinnin periaatteiden yhteisestä käsittelystä ja käytöstä kunnassa/koulussa?
  • Miten edistetään monipuolisten arviointimenetelmien käyttöä kunnassa/koulussa?
  • Millaisin keinoin voidaan kehittää oppilaiden edellytyksiä itsearviointiin ja vertaisarviointiin?
  • Miten toteutetaan arvioinnin osalta yhteistyötä kotien kanssa?
  • Miten huolehditaan, että arviointiperusteet ovat oppilaiden ja huoltajien tiedossa?

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
27.02.2015