Miten koulutamme henkilöstömme?

Uudet opetussuunnitelman perusteet sisältävät esiopetuksen ja koulutyön kehittämisen linjauksia ja tavoitteita, joiden toteutumiseksi tarvitaan yhteistä keskustelua ja kouluttautumista.

Sekä ajattelun että toimintatapojen tarkistamista tarvitaan esimerkiksi oppilaiden laaja-alaisen osaamisen edistämisessä. Sitä tarvitaan myös esiopetuksen ja koulun toimintakulttuurin kehittämisessä valtakunnallisesti määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Uutta perusopetuksessa on velvoite opetuksen eheyttämiseen monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla. Tässä tarvitaan oppiaineiden välistä yhteistyötä ja hyviä keinoja ottaa oppilaat mukaan suunnitteluun. Esiopetuksessakin oppimiskokonaisuudet on hahmotettu entistä selkeämmin opettajan työtä ohjaavana tavoitteistona. Opetussuunnitelman perusteet ohjaavat siirtämään työn painopistettä sisällöistä tavoitteisiin. Mitä -kysymyksen sijaan painotetaan miten -kysymyksen tärkeyttä. Lisäksi perusteissa tuodaan aiempaa vahvemmin esiin yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden merkitys, mikä näkyy muun muassa oppimiskäsityksen ja toimintakulttuurin kuvauksissa. Vuorovaikutuksen ja yhteistoiminnan toteutuminen opetuksen käytännöissä saattaa olla edelleen haaste, jossa henkilöstö tarvitsee tukea. Täydennyskoulutustarpeet liittyvät sekä paikallisen opetussuunnitelman laadintaan että opetussuunnitelman toimeenpanoon.

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Kenelle kuuluu vastuu täydennyskoulutusasioista ja osaamisen pitkäkestoisesta kehittämisestä? Ketkä ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa sitä? Miten täydennyskoulutus organisoidaan ja resursoidaan?
  • Miten opetussuunnitelmatyöhön ja opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviä henkilöstön osaamistarpeita voisi kartoittaa?
  • Mitä koulutusta ja osaamisen päivittämistä tarvitaan? Tarvitaanko organisaatiossa koulutusta kelpoisuusehtojen täyttämiseksi?
  • Millaisella koulutuksella henkilöstön opetussuunnitelmaan ja sen toimeenpanoon liittyvää osaamista voisi parhaiten kehittää?
  • Miten koulutusta voitaisiin toteuttaa yhdessä toisten opetuksen järjestäjien kanssa?

Opetuksen järjestäjät voivat hyödyntää Opetushallituksen tarjoamaa maksutonta koulutusta. Maksuttomat tilaisuudet ovat päivän mittaisia ja auttavat hahmottamaan uudistuksen päälinjoja. Myös maksullista koulutusta on tarjolla ja siinä voidaan syventää mm. oppiainetyöhön ja arviointiin liittyvä näkökulmia. Opetushallituksen asiantuntijoita voi myös kutsua kouluttajiksi alueellisiin ja paikallisiin koulutustilaisuuksiin. Opetushallitus laskuttaa koulutuksista ja niitä toteutetaan henkilöstöresurssien puitteissa.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
27.02.2015