Miten perehdymme perusteisiin?

Perehtymisvaiheessa on tarkoituksena ottaa haltuun valtioneuvoston asetuksen (422/2012) ja opetussuunnitelman perusteiden päälinjat.

Perehtyminen vaatii oman aikansa. Kannattaa miettiä, miten se organisoidaan. Samalla on tarpeen pohtia, miten käsitys uudistuksen ydinasioista saadaan välittymään koko henkilöstölle, oppilaille ja huoltajille sekä keskeisille yhteistyökumppaneille. Koska laki velvoittaa laatimaan esiopetusta sekä perusopetuksen ja lisäopetuksen oppilashuoltoa ja kodin ja koulun yhteistyötä koskevat osuudet yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen viranomaisten kanssa, tiedon välittyminen ko. henkilöille on erityisen tärkeätä.

Opetussuunnitelman perusteisiin on kirjattu velvoitteet siitä, mistä paikallisesti tulee päättää ja mitä kuvata opetussuunnitelmassa. Näihin velvoitteisiin tutustuminen ennen muuhun perustetekstiin tutustumista voi auttaa tekstin jäsentymistä. Se myös virittää hakemaan tekstistä vastauksia siihen, mikä tulee paikallisesti olemaan erityisen tärkeää ja mihin työssä kannattaa keskittyä. Samalla on hyvä huomata, että perusteiden kaikki osat eivät koske kaikkia. Jokainen opetuksen järjestäjä ei esimerkiksi tarjoa kaikkia äidinkielen ja kirjallisuuden, vieraitten kielten tai uskonnon oppimääriä.

Pohdittavia kysymyksiä:

  • Miten koko henkilöstö saisi käsityksen uudistuksen päälinjoista? Entä oppilaat, huoltajat ja muut yhteistyökumppanit? Miten kaikki opettajat saisivat käsityksen jokaisen oppiaineen keskeisistä muutoksista?
  • Mikä on valtioneuvoston asetuksen pääsisältö ja tavoitteiden osoittama suunta perusopetuksen kehittämiselle? Millaiset edellytykset ja reunaehdot asetuksen sisältämä tuntijako luo opetukselle?
  • Mitkä ovat suurimmat erot uusien opetussuunnitelman perusteiden ja nykyisen paikallisen opetussuunnitelmamme välillä?
  • Mitkä näkökulmat tai uudet asiat opetussuunnitelman perusteissa tuntuvat kaikkein tärkeimmiltä tai innostavimmilta?
  • Missä uusien opetussuunnitelman perusteiden sisältämissä tehtävissä olemme jo edenneet pitkälle, mitkä ovat vahvuuksiamme?

Keskeisten kehittämiskohteiden valintaa käsitellään lisää kohdassa 10 ja oppiainekysymyksiä kohdassa 12.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
13.10.2015