Miten rakennamme jatkumoa?

Opetussuunnitelmatyön alusta lähtien fokus on oppilaiden hyvän ja eheän oppimispolun rakentamisessa varhaiskasvatuksesta esiopetuksen kautta perusopetukseen, perusopetuksessa vaiheesta toiseen ja siitä seuraavalle koulutusasteelle. Tämä onnistuu, kun laadintaprosessissa tarkastellaan paikalliseen opetussuunnitelmaan kirjattavien linjausten johdonmukaisuutta oppimispolun eri vaiheissa. Johdonmukaisuus heijastuu oppilaiden kokemuksiin siitä, miten turvalliselta, ymmärrettävältä ja mielekkäältä eteneminen oppimispolun vaiheesta toiseen tuntuu. Siirtymävaiheista huolehtiminen ja niihin liittyvien tavoitteiden ja toimintaratkaisujen kuvaaminen opetussuunnitelmassa on tärkeää.

Pohdittavia kysymyksiä voivat olla

  • Miten keskustelu esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen yhteisistä kasvatuksen ja opetuksen tavoitteista ja käytännöistä on mahdollista toteuttaa ja miten yhteiset linjaukset sovitaan kirjattavaksi eri asiakirjoihin?
  • Miten tuetaan eri koulutusvaiheiden henkilöstön suunnitelmallista yhteistyötä ja huolehditaan siitä, että henkilöstöllä on mahdollisuus tuntea toistensa työtä ohjaavien asiakirjojen, toimintatapojen ja oppimisympäristöjen keskeiset piirteet?
  • Miten edistetään kotien ja esiopetuksen/koulun välistä yhteistyötä ja kehitetään sitä ottaen huomioon oppilaiden kasvu ja eri kehitysvaiheet?
  • Miten ohjauksen, oppilashuollon sekä oppimisen ja koulunkäynnin tuen rakenteet ja käytänteet suunnitellaan ja toteutetaan niin, että ne edistävät oppilaan etenemistä oppimispolulla ja tukevat erityisesti siirtymävaiheissa?

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
27.02.2015