Mitkä ovat kehittämisen kärjet?

Opetussuunnitelmatyö tarjoaa rakenteet ja ajan myös pitkäjänteiselle paikalliselle koulutuksen kehittämiselle. Opetussuunnitelmatyö tarjoaa mahdollisuuden edistää opetustoimen strategisia tavoitteita. Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin aikana nousee usein esille myös uusia pitemmän aikavälin kehittämiskohteita. Yhdessä määriteltyjen kohteiden ja tavoitteiden avulla opetuksen kehittämisestä on mahdollista tehdä hallittava ja johdonmukainen prosessi.

Kysymyksiä pohdittavaksi

  • Mitä opetustoimen strategisia tavoitteita voidaan edistää opetussuunnitelmatyössä?
  • Mitkä prosessin aikana esille tulevista asioista halutaan nostaa kehittämisen kärjiksi?
  • Millä aikatauluilla ja resursseilla kehittämistyötä tehdään?
  • Miten luodaan edellytykset henkilöstön ja oppilaiden osallistumiselle?
  • Miten ja mistä löydetään yhteistyökumppaneita?
  • Miten hyödynnetään muiden opetuksen järjestäjien ratkaisuja, tutustutaan käytäntöihin ja erilaisiin toimintamalleihin paikallisen soveltamisen pohjaksi?
  • Miten tuotetaan uusia ideoita ja hyödynnetään verkostotyötä ja yhteiskehittämistä?
  • Miten kehitellään, arvioidaan ja jalostetaan ratkaisuja?
  • Miten omaa osaamista ja kokemusta tarjotaan muiden käyttöön?

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
27.02.2015