Ohjausryhmä ja työryhmät

Ohjausryhmä

Perustetyölle on asetettu ohjausryhmä, joka kokoontui ensimmäisen kerran 22.8.2012.

Ohjausryhmän tehtävät ja jäsenet

Työryhmät

Elokuussa 2012 asetettiin esi- perus ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden yleisiä linjauksia valmistelevat työryhmät. Ryhmät aloittivat työnsä 27.8.2012. Syksyn 2012 aikana valmisteltiin ensimmäinen luonnos perusteiden rakenteeksi ja yleisiksi linjauksiksi. Syksyn työllä luotiin yhteinen pohja perusteiden sisältöalueita ja sekä oppiaineita valmistelevien työryhmien työlle, joka alkaa tammikuussa 2013.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteita valmisteleva työryhmä asetettiin 2.11.2012 ja aloitti työnsä 12.12.2012. Esiopetuksen perusteiden ensimmäinen luonnos avataan kommentoitavaksi syyskuussa 2013.

2.11.2012 asetettiin myös pienkoulu- ja yhdysluokkaopetuksen näkökulmaa opetussuunnitelman perusteita varten valmisteleva työryhmä. Ryhmä tukee myös oppiainetyöryhmiä ao. näkökulmien huomioonottamisessa.

Työryhmät, jotka valmistelevat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden oppiainekohtaiset osuudet, asetettiin 5.12.2012. Työryhmät aloittivat työnsä 16.1.2013. Työssään ne ottavat huomioon syksyn 2012 aikana valmistellut opetussuunnitelman perusteiden yleiset linjaukset ja niistä saadun palautteen. Ryhmät tukevat esiopetuksen perustetyöryhmää oman oppiaineensa osalta.

5.12.2012 asetettiin myös vieraskielistä opetusta ja kielikylpyopetusta koskeva esi- ja perusopetuksen osuutta opetussuunnitelman perusteita varten valmisteleva työryhmä.

5.12.2012 täydennettiin Oppimisen ja koulunkäynnin tuen ryhmää oppilashuoltoa ja turvallisuuden edistämistä käsittelevän perusteiden osuuden valmistelemiseksi.

Työryhmät työskentelevät sekä kokouksissa että sähköisellä työskentelyalustalla. Jokainen työryhmä kutsuu työtään kommentoimaan vielä joukon koulujen ja kuntien edustajia tai muita asiantuntijoita.

© Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin 029 533 1000, faksi 029 533 1035 etunimi.sukunimi@oph.fi | Tulosta
09.09.2013