Personalens kontaktuppgifter

Utbildningsstyrelsens telefonkatalog I personregistret finns kontaktuppgifter till Utbildningsstyrelsens, Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) och Studentexamensnämnden personal. Du kan söka på namn, tjänstebeteckning, enhet, sakord och tilläggsuppgifter.

Priset på samtal till alla nummer är normal mobiltelefon- eller lokalnätsavgift. I fortsättningen kommer telefonsamtalen till Utbildningsstyrelsens växel att spelas in, eftersom vi vill garantera kvaliteten på kundtjänsten.

Utbildningsstyrelsens växel
tfn 029 533 1000
öppen kl 8.00–16.15
 

Kontakta oss

Utbildningsstyrelsen
Hagnäskajen 6
PB 380, 00530 Helsingfors