Är jag kunnig nog? Törs jag? – Javisst! Handledning för skolornas internaitonalisering

Förändringen i den globala verksamhetsmiljön är en möjlighet och en utmaning för oss fi nländare. Det är särskilt viktigt att satsa på en kontinuerlig utveckling av utbildningen och kompetensen så att vi kan trygga ekonomins konkurrenskraft och välfärdsstatens verksamhetsförutsättningar. Den internationella verksamheten har kontinuerligt underlättats. Tack vare informations- och kommunikationstekniken är upprätthållandet av kontakter inte längre bundet till avstånd eller reskassans storlek. Såväl enskilda personer som organisationer har lätt att bygga upp egna nätverk runt om i världen. Finland har blivit mångkulturellt och gjort internationalismen till en del av skolans vardag. Elevernas och lärarnas internationalisering understöds på många olika sätt, och syftet är att påverka utvecklingen av hela vårt utbildningssystem via europeiskt samarbete.

Författare:
UBS, CIMO

År:
2008

ISBN:
-

Publikation finns på följande språk:
svenska, finska

Julkaisu:
Är jag kunnig nog? Törs jag? (pdf)