Renovering av skolbyggnader vid problem med inomhusklimatet

Del 1
Fastighetsägarens handbok för skadeutredning och renovering av skolbyggnader vid problem med inomhusklimatet

Denna handbok handlar om undersökningar av skolbyggnader och om hur renoveringsprojekt skall genomföras. Den har utarbetats inom ramen för ett forskningsprojekt om riskfaktorer, lösningar och processer vid renovering av skolbyggnader med dåligt inomhusklimat (Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten riskitekijät, korjausratkaisut ja -prosessit). Handboken är en översättning av första delen i en tvådelad handbok om renovering av skolbyggnader sammanställd av Tekniska högskolan, Andningsförbundet Heli rf, Kuopio universitet och de städer, kommuner och företag som deltagit i projektet. Andra delen i den tvådelade tryckta version Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen (2008), som bara finns på finska, behandlar olika renoveringslösningar.

Författare:
Vesa Asikainen (red.)

År:
2009

ISBN:
978-952-13-4218-9 (häft.)
978-952-13-4219-6 (pdf)

Publikationen finns på följande språk:
svenska, finska

Publikationen:
Renovering av skolbyggnader vid problem med inomhusklimatet (pdf)