Erfarenheter i omlopp

- idéer for uteckling av lärmiljöerna

Målet med publikationen är att med hjälp av exempel och beskrivningar ge idéer och stöd för utvecklingsarbetet vid skolor, läroanstalter och i kommuner. Utvecklandet av lärmiljöerna förutsätter samarbete mellan olika aktörer och att man förstår miljöernas mångformighet. Utbildningsstyrelsen har i denna publikation i samarbete med nationella koordineringsprojekt samlat erfarenheter och resultat från utveckling av lärmiljöer. Vi hoppas att exemplen inspirerar de lokala aktörerna samt ger dem stöd och idéer för att inleda och fortsätta sitt eget utvecklingsarbete. I de exempel som presenteras i publikationen lyfter vi fram flera olika aktörer: lärare, rektorer, informationsförvaltning, utbildningsanordnare, vårdnadshavare, elever och studerande samt aktörer utanför skolan.

Författare:
Tina Heino (red.)

År:
2013

ISBN:
978-952-13-5637-7 (hft.)
978-952-13-5638-4 (pdf)

Serie:
Guider och handböcker 2013:7

ISSN:
ISSN-L 1798-906X
ISSN 1798-906X (tryckt)
ISSN 1798-9078 (online)

Publikationen finns på följande språk:
svenska, finska

Publikationen:
Erfarenheter i omlopp - idéer for uteckling av lärmiljöerna (pdf)

Mobilversion (surfplattor och smarttelefoner): Erfarenheter i omlopp – idéer för utveckling av lärmiljöerna