Lärande i samspel - med eTwinning som språngbräda

eTwinning är ett EU-program, som skapar möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Programmet erbjuder Europas lärare en mångsidig webbmiljö och en mängd behändiga verktyg, med vilka skolorna enkelt kan hitta en eller flera partner och genomföra pedagogiska samarbeten. Mer än 100 000 europeiska skolor, bland dem nästan 1 500 finländska, har redan gått med i eTwinning. Lärande i samspel – med eTwinning som språngbräda visar vad du som lärare kan få ut av att tillsammans med dina elever ta det digitala steget ut i Norden och Europa.

Författare:
Satu Raitala, Hannu Ylilehto (red.), svensk redigering: Mia Sandvik

År:
2013

ISBN:
978-952-13-5622-3 (hft.)
978-952-13-5623-0 (pdf)

Publikationen finns på följande språk:
svenska, finska

Publikationen:
Lärande i samspel - med eTwinning som språngbräda (pdf)