Jämställdhetsarbete är en kunskapsfråga

Guide för främjande av jämställdheten i den grundläggande utbildningen

Den här guiden lyfter fram utmaningar i arbetet med jämställdhet, uppmuntrar till att öka förståelsen för mångfald av kön samt ger information om sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Guiden innehåller många förslag och praktiska exempel på hur man systematiskt arbetar för jämställdhet och hur man utarbetar en jämställdhetsplan för verksamheten i skolan.

Enligt lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska jämställdhet främjas inom all undervisning och utbildning. I fråga om lagen om grundläggande utbildning gäller skyldigheten förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen för läropliktiga, påbyggnadsundervisningen, den grundläggande utbildningen för vuxna och den förberedande undervisning som ordnas för invandrare före den grundläggande utbildningen. Grunderna för läroplanerna för alla dessa utbildningsformer betonar betydelsen av att öka likabehandling och jämställdhet.

Alla skolor som ordnar grundläggande utbildning ska utarbeta en jämställdhetsplan i syfte att främja jämställdhet. Det är motiverat att göra upp en jämställdhetsplan även för de förskoleundervisningsgrupper som inte verkar i skolan.

Författarna:

Liisa Jääskeläinen, Johanna Hautakorpi, Hanna Onwen-Huma, Hanna Niittymäki, Anssi Pirttijärvi, Miko Lempinen, Valpuri Kajander

År:

2015

ISBN:

978-952-13-6175-3 (hft.)
978-952-13-6068-8 (pdf)

Serie:
Guider och handböcker 2015:4

ISSN:

ISSN-L 1798-906X
ISSN 1798-906X (tryckt)
ISSN 1798-9078 (online)

Publikationen finns på följande språk:

svenska, finska

Publikationen: