Utbildningsanordnarens möjligheter att ingripa vid olämplighet för studier

Reviderad guide om verkställande av SORA-författningarna och -föreskrifterna i yrkesutbildningen

SORA-författningarna och -föreskrifterna behandlar avgöranden i fråga om olämplighet för studier. Deras främsta syfte är att förbättra säkerheten i utbildningen och i det efterföljande arbetslivet.
Denna guide har upprättats för att hjälpa utbildningsanordnarna och examensarrangörerna i verkställandet av dessa författningar och föreskrifter.

Guiden behandlar endast hur författningarna och föreskrifterna verkställs inom den grundläggande yrkesutbildningen (även de fristående examina) samt inom den yrkesinriktade tilläggsutbildningen (yrkes- och specialyrkesexamina), trots att författningarna även gäller den högre utbildningen.

År:

2015

ISBN:

978-952-13-6186-9 (pdf)

Serie:

Guider och handböcker 2015:10

ISSN:

ISSN-L 1798-906X
ISSN 1798-9078 (online)

Publikationen finns på följande språk:

svenska, finska

Publikationen: