Handbok om fristående examina 2016

För examensarrangörer och examenskommissioner

Detta är en handbok och ett utvecklingsverktyg som riktar sig till examensarrangörerna och examenskommissionerna inom systemet med fristående examina. Handboken har uppdaterats så att den ska överensstämma med den lagstiftning om den yrkesinriktade vuxenutbildningen som gäller den 1 augusti 2016. Med hjälp av handboken blir det möjligt att utveckla kvaliteten på examensverksamheten och göra den tydligare och mer enhetlig.

Information finns också på www.oph.fi/fristaende_examina.

År:
2016

ISBN:
978-952-13-6316-0 (pdf)

Serie:
Guider och handböcker 2016:3

ISSN:
ISSN-L 1798-906X
ISSN 1798-9078 (online)

Publikationen finns på följande språk:
svenska, finska

Publikationen: