Språk i rörelse

– skolspråk, flerspråkighet och lärande

Den allt ökande språkliga variationen är ett faktum i de svenskspråkiga klassrummen i Finland i dag. Utgångspunkten för antologin Språk I rörelse är den kartläggning som Utbildningsstyrelsen genomförde år 2013, gällande elevernas språkliga bakgrund i de svenskspråkiga skolorna i Finland, i årkurserna 1–6.

Språkbakgrunden är väldigt varierande i Svenskfinland, beroende på vilken region man befinner sig i. Boken belyser och diskuterar de pedagogiska möjligheter och utmaningar som följer med den språkliga variationen. Språk i rörelse klargör även begrepp som är centrala I de nya läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen och innehåller exempel på hur man kan arbeta systematiskt med språklig medvetenhet i alla läroämnen i skolan.

Språk i rörelse riktar sig till lärare, personal och skolledare, både inom den småbarnspedagogiska verksamheten, den grundläggande utbildningen och gymnasie- och yrkesutbildningen, och även till övriga som intresserar sig för språkutveckling och lärande.

Författarna:
Annika Westerholm och Gun Oker-Blom (red.)

År:
2016

ISBN:
978-952-13-6326-9 (hft.)
978-952-13-6327-6 (pdf)

Serie:
Guider och handböcker 2016:4

ISSN:
ISSN-L 1798-906X
ISSN 1798-9078 (online)

Publikationen finns på följande språk:
svenska

Publikationen: