Teckenspråkiga elever i grundskolan

Elever som använder teckenspråk kan vara döva, ha en hörselnedsättning eller vara hörande. En del av dem studerar i teckenspråkiga grupper, och en del i grupper med både talande och teckenspråkiga elever. Publikationen innehåller basinformation och idéer som kan användas som stöd för anordnandet av undervisningen.

För en teckenspråkig elev betyder tillgänglighet framför allt möjlighet att dagligen använda teckenspråk i alla situationer. Goda färdigheter i teckenspråket stöder lärandet i alla ämnen. Ett specifikt mål för undervisningen av teckenspråkiga är att stärka deras identitet och kännedom om sin egen kultur och den teckenspråkiga gemenskapen.

Mera information om goda modeller för undervisning av teckenspråkiga elever finns bl.a. på www.edu.fi.

År:
2016

ISBN:
978-952-13-6300-9 (häft.)
978-952-13-6301-6 (pdf)

Serie:

Guider och handböcker 2016:2

ISSN:
ISSN 1798-906X (tryckt)
ISSN 1798-9078 (online)

Publikationen finns på följande språk:
svenska, finska

Publikationen: