Handbok om specialundervisning

Grundläggande yrkesutbildning och yrkesinriktad vuxenutbildning

I handboken om specialundervisning granskas verksamhetsprinciper i yrkesutbildning utifrån studerandes syn på behov av stöd. Målet med handboken är att beskriva betydelsen och påverkan av ett väl genomfört allmänt stöd på studerandes inlärning och välbefinnande. Yrkesinriktad specialundervisning i grundläggande yrkesutbildning och särskilt stöd inom tilläggsutbildningen beskrivs utifrån den lagstiftning som trädde i kraft 1.8.2015. Dessutom beskrivs specialundervisningen som fenomen i verksamhetsmiljöer inom yrkesutbildning. Handboken innehåller även utvecklingsförslag.

Författaren: Kaija Miettinen

År: 2017

ISBN: 978-952-13-6376-4 (pdf)

Serie: Guider och handböcker 2017:3

ISSN: 1798-8969 (pdf)

Publikationen finns på följande språk: svenska, finska

Publikationen: