Rättigheter och skyldigheter vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en del av skolornas vardag. I den här guiden beskrivs omständigheter som ska beaktas vid användningen av dator, mobiltelefon och andra mobila enheter i skolan. Guiden omfattar både enheterna och de program som används i dem.

Guiden har tagits fram särskilt för den grundläggande utbildningen, men med att beaktande de studerandes ålder och behov av handledning kan man dra nytta av den även i gymnasiet och inom yrkesutbildningen. Syftet med denna guide är att förtydliga vilka juridiska aspekter som bör beaktas i användningen av enheterna och programmen.

Författarna: Laura Francke, Petri Heikkilä, Matti Lahtinen, Teemu Tyrkkö och Ulla Vanttaja

År: 2017

ISBN: 978-952-13-6388-7 (pdf)

Serie: Guider och handböcker 2017:5b

ISSN: 1798-8969 (pdf)

Publikationen finns på följande språk: svenska, finska

Publikationen:

Bilagornas 2 och 3 modeller som word-dokument: