Fakta Express 3B/2018: Tutorlärarverksamheten i Finlands grundskolor

PärmbildRegeringen Sipilä publicerade i juni 2015 fem spetsprojekt inom utvecklingsområdet kompetens och utbildning. Det första spetsprojektet gäller nya lärmiljöer och digitala material till grundskolorna. Ett av de mest centrala utvecklingsområdena är lärarnas grundutbildning och fortbildning. För att genomföra spetsprojektet startades programmet Den nya grundskolan.

Ett av målen för programmet Den nya grundskolan är världens mest kompetenta lärarkår. En av de mest centrala åtgärderna för att uppnå detta är Tutorlärarverksamheten, som stöds med 23 miljoner euro under regeringsperioden. I programmet den nya grundskolan är målet att ha en tutorlärare som stöder ny pedagogik och främjar digitaliseringen i alla cirka 2500 grundskolor i Finland. Tutorlärarverksamheten har understötts med statsunderstöd som utbildningsanordnarna har kunnat ansöka om från Utbildningsstyrelsen. De första statsunderstöden utlystes på hösten 2016.

Utbildningsstyrelsen genomförde i samband med ansökningsomgången hösten 2017 en enkät om tutorlärarnas utbildning och verksamhet för att utvärdera statsunderstödens effekt. Totalt 289 utbildningsanordnare svarade på enkäten.

I det här numret av Fakta express presenteras statistik om tutorlärarverksamheten, resultaten av den första enkäten och en inblick i den svenskspråkiga tutorlärarverksamheten.

6 s.

Publikationens nummer:

3B/2018

År:

2018

ISBN

978-952-13-6536-2 (häft.)

978-952-13-6537-9 (pdf)

Serie:

Fakta Express

ISSN:

2242-2951 (tryckt)

2242-296X (pdf)

Publikationen finns på följande språk:

Finska

På kommande på engelska

Publikation:

Fakta Express 3B/2018: Tutorlärarverksamheten i Finlands grundskolor (pdf)