Kvalitetsledning för att visa, bedöma och intyga kunnande inom yrkesutbildningen

– rutiner och goda modeller för utbildningsanordnarna

Avsikten med denna projektrapport är att stöda yrkesutbildningsanordnarna i kvalitetsledningen som berör påvisande, bedömning och intygande av kunnande. I och med reformen av yrkesutbildningen har utbildningsanordnarna fått ett utökat ansvar för kvaliteten på den utbildning de ordnar. Utbildningsanordnaren ansvarar för kvaliteten på de examina, den utbildning och den övriga verksamhet som den ordnar samt för en kontinuerlig förbättring av kvalitetsledningen.

I rapporten tar man upp de kritiska faktorer som enligt utbildningsanordnarna är de viktigaste ifråga om kvalitetsledning för att visa, bedöma och intyga kunnande. Arbetsgruppen har utarbetat rekommendationer samt sammanställt och samlat in exempel på rutiner som ska stöda utbildningsanordnarna i kvalitetsledningen för påvisande, bedömning och intygande av kunnande. Rapportens uppbyggnad följer kvalitetscykeln inom den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. Granskningen av faserna i cykeln rör sig medsols. I verksamheten ingår planering, genomförande, utvärdering och utveckling (översyn).

År: 2018

ISBN: 978-952-13-6532-4 (/häft.), 978-952-13-6533-1 (pdf)

Serie: Guider och handböcker 2018:7b

ISSN:
1798-8969 (pdf)

Publikationen finns på följande språk: svenska, finska

Publikation: