Multilitteracitet

Upptäck och utveckla din kompetens

Multilitteracitet är i princip ett svar på frågan om vilken sorts läs- och skrivfärdigheter våra barn och unga behöver i dag och i framtiden. Utmaningen för skolan är att upptäcka, stödja och utveckla denna viktiga kompetens i de olika läroämnena och i det ämnesövergripande samarbetet.

I denna handbok ger vi många konkreta tips för hur man kan jobba med multilitteracitet i skolan och besvarar bland annat följande frågor: Vad är multilitteracitet? Varför är kompetensen viktig i dagens värld? Varifrån härstammar begreppet? Vad är skillnaden mellan multimodalitet och multilitteracitet? Hur ska man bedöma multilitteracitet?

Fokus är lagt på den grundläggande utbildningen, men handboken är tänkt att vara till nytta och inspiration för alla pedagoger oberoende av inom vilket stadium man jobbar. Begreppet multilitteracitet ingår i Grunderna för planen för småbarnspedagogik (2016), Grunderna för förskoleundervisningens läroplan (2014), Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (2014) och Grunderna för gymnasiets läroplan (2015).

Författaren: Jan Hellgren och Pamela Granskog (red.)

År: 2018

ISBN: 978-952-13-6402-0 (häft.), 978-952-13-6403-7 (pdf)

Serie: Guider och handböcker 2017:6

ISSN: 1798-8950 (tryckt)), 1798-8969 (pdf)

Publikationen finns på följande språk: svenska

Publikation: