Fakta Express 1b/2018: Motion under skoldagen och inlärning. Sammanfattning av en situationsöversikt

Motion är en inlärningsväg som erbjuds av uppväxtmiljön, och forskningen omdetta har ökat avsevärt under de senaste åren. Man vet till exempel att motion som sker under fritiden och en bra kondition har en koppling till goda skolresultat. Det har även konstaterats att motion stärker barnens kognitiva funktioner, särskilt minnet och de exekutiva funktionerna. Det påverkar även hur eleverna beter sig i klassen.

Nya resultat har getts ut särskilt om kopplingen mellan motion under skoldagen och skolframgång samt de kognitiva funktionerna, men det bidrar även till faktorer som möjliggör inlärning, såsom koncentrationen på skoluppgifterna, beteendet och det sociala agerandet i skolmiljön.

Vad har undersökningar då visat om effekterna av motion under skoldagen? Utbildningsstyrelsen och forskningscentret LIKES har gett ut en situationsöversikt där man samlat information om undersökningar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter under 1990–2016. Samarbetspartner har varit undervisnings- och kulturministeriet, programmet Skolan i rörelse samt Finlands Akademis forskningsprogram Lärande och kunnande i framtiden. Denna Fakta Express innehåller en sammanfattning om lägesrapportens innehåll.

Nummer:

1B/2018

Utgivningsär:

2018

ISBN:

ISBN: 978-952-13-6472-3 (hft.) ISBN: 978-952-13-6473-0 (pdf)

Serie:

Fakta Express

ISSN:

2242-296X

Publikation: Fakta Express 1b/2018: Motion under skoldagen och inlärning. Sammanfattning av en situationsöversikt (pdf)