Publikationer och läromedel

Utbildningsstyrelsen producerar årligen ett flertal avgiftsbelagda publikationer. Dessutom producerar vi läromedel och övriga publikationer t.ex. för den svenskspråkiga utbildningen. Alla dessa produkter finns i internetbokhandeln där du också kan beställa dem.

Vi har även en del gratis material i digitalform för olika skolstadier på vår Edu.fi-tjänst.
Edu.fi: Läromedel
Edu.fi: Oppimateriaalit

Du kan skriva ut och spara Utbildningsstyrelsens gratispublikationer som finns i pdf-format på våra webbsidor. En förteckning över de senaste årens svenskspråkiga publikationer finns nedan. En del av gratispublikationerna finns i häftad form, och de kan beställas mot en expeditionsavgift.

Publikationer på andra språk finns på våra engelskspråkiga sidor.

 

Nätbokhandel

I Utbildningsstyrelsens internetbokhandel finns cirka 200 svenskspråkiga titlar. Du kan beställa publikationer och läromedel från
nätbokhandel