Avgiftsbelagda publikationer och läromedel

Utbildningsstyrelsen producerar årligen ett flertal avgiftsbelagda publikationer som stöd för anordnande av utbildning och utvecklingsverksamhet. Vi producerar också läroböcker och övriga publikationer t.ex. för den svenskspråkiga utbildningen.

Våra produkter kan beställas från nätbokhandeln eller via Kirjavälitys på , telefon 010 345 100.

Nätbokhandel

Nya produkter

Arja-Sisko Holappa, Maj-Len Engelholm ja Petra Packalen (toim.)
Lärområden i praktiken–Näin toteutan oppimiskokonaisuuksia
Den här publikationen erbjuder idéer om hur vi kan förverkliga inlärningshelheter och stödja mångsidig kompetens inom förskole- och nybörjarundervisningen. Målsättningen är att dela fungerande praxis och sporra lärare att pröva nya tillvägagångssätt som utgår från barnets behov. Tvåspråkig publikation.

Jouko Rantala och Jarkko Sirola; översättning Yrkesakademin i Österbotten/Johanna Svedström-Söderman, Patrik Willför och Annika Östergård
Bilteknik – Chassi- och manöveranordningar
Boken ger god kännedom om de grundläggande konstruktionerna och funktionerna i moderna bilars chassi- och manöveranordningar och hur göra korrekta service- och reparationsarbeten. Boken är planerad som en kombinerad läro- och arbetsbok. Den innehåller uppgifter, med hjälp av vilka den studerande kan själv utvärdera sitt kunnande.
Leila Karjalainen; översättning Cajsa Rudbacka-Lax
Matematik inom företagsekonomi
Boken täcker innehållet i matematikstudierna för den utbildning som leder till grundexamen inom företagsekonomi enligt läroplanen. Tyngdpunkten finns i det matematiska kunnandet som behövs i de olika yrkena inom företagsekonomi. Arbetslivets behov och användningen av informationsteknik har beaktats.
Sirkku Aboulfaouz, Mariam Hammoud-Rouhe, Suaad Onniselkä, Hajar Sorsa
Salam – islams väg 5-6
Salam – islams väg 5–6 är den tredje delen i läromedelsserien för undervisning i islam. De två karaktärerna Fatima och Adam, som är bekanta från de tidigare delarna, fortsätter fundera på livet som muslim i en finländsk kontext.
Boken fördjupar elevernas kunskap bland annat om Koranen och profeten Muhammeds liv. Den gör också läsaren bekant med islamsk etik och med andra religioner.
Tina Ehnström-Backas och Mats Österback
Zooma in på historia 7-9, del 1
Historia 7–9 är en läromedelsserie som följer läroplanen som trädde i kraft år 2016. Läromedlet är lätt att läsa och lätt att förstå. Det har en luftig layout med många ritade bilder och fotografier som stöder läsningen och förståelsen. Läromedlet lämpar sig väl för t.ex. elever med läs- och skrivsvårigheter. Det kan användas både i specialundervisning och parallellt med ett annat läromedel.