Rahoitus ja avustukset

Rahoitus-osio sisältää tietoa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta, sitä koskevasta tiedonkeruusta ja tietopalvelusta, Opetushallituksen kansallisiin kehittämishankkeisiin sekä koulujen kansainvälistymisen tukemiseen jakamista valtionavustuksista sekä Opetushallituksen roolista Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittavana viranomaisena ohjelmakaudella 2007–2013.