Rahoitusta kansainvälistymiseen

Opetushallitus tukee suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Koordinoimme harjoittelu-, vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaamme toimialallamme Euroopan unionin ohjelmien toimeenpanosta ja tiedottamisesta Suomessa. Kansainvälistymisen rahoituksesta valtaosa tulee ulkopuolisilta rahoittajilta (esim. EU, Pohjoismaiden ministerineuvosto). Esimerkkejä kansainvälisestä rahoituksesta ovat muun muassa

  • Erasmus+ -ohjelma, joka on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma ja rahoittaa toimialoilla tehtävää eurooppalaista yhteistyötä sekä kansainvälistä liikkuvuutta
  • Nordplus ja muut pohjoismaiset ohjelmat, jotka vahvistavat Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä, edistävät pohjoismaista kulttuuria ja tukevat koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien ja hyvien käytäntöjen kehittämistä ja levittämistä
  • korkeakoulujen kansainväliset yhteistyöohjelmat
  • Luova Eurooppa - ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmat, jotka rahoittavat kulttuurin ja kansalaistoiminnan eurooppalaisia yhteistyöhankkeita
  • kansainväliset EDUFI-työharjoittelupaikat korkeakouluopiskelijoille ja vastavalmistuneille.

Tarkempaa tietoa Opetushallituksen koordinoimista kansainvälisistä ohjelmista ja niiden rahoituksesta löytyy osoitteesta www.cimo.fi/ohjelmat

Huomaa myös yleissivistävän koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyteen liittyvät, käyttötarkoituksiltaan hyvin monipuoliset valtionavustukset. Näistä saat tietoa kohdasta Valtionavustukset. Haut toteutetaan pääsääntöisesti huhti-toukokuulla.