Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin. Haut ja loppuselvitykset tehdään sähköisen järjestelmän kautta.

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen valtionavustuskokonaisuus 2019

Kuvassa otsikot toimivat linkkeinä hakutiedotteisiin, joista löytyy linkit hakulomakkeisiin.

15.2. pidetyn infotilaisuuden

Hakuneuvontaa annetaan puhelimitse ja sähköpostilla sekä Skype-tilaisuuksissa.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen valtion erityisavustushaku lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Opetushallitus jakaa valtion erityisavustusta lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksikäytön vastaiseen opetustoimen henkilöstökoulutukseen ja siihen liittyvän tukimateriaalin tuottamiseen. Haettavana on yhteensä 500 000 euroa. Avustuksella suunnataan kouluihin ja oppilaitoksiin tehostettuja toimia, jotta lapset ja nuoret tunnistaisivat nykyistä paremmin ns. grooming-ilmiön ja osaisivat toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa sekä tilanteessa, jossa kokee kohtaavansa jotain pelottavaa tai häiritsevää. Määräraha kohdennetaan pääsääntöisesti useamman toimijan alueellisille yhteishankkeille.

Haku alkaa 13.3.2019 ja päättyy 25.4.2019 kello 16.15.

Lisätietoja antavat:

Opetusneuvos Kristiina Laitinen, puh. 029 533 1244
Opetusneuvos Jouni Järvinen, puh. 029 533 1693
Opetusneuvos Elisa Helin, puh. 029 533 1280
Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524, perusopetus ja lukiokoulutus
Assistentti Tuula Kinnunen, puh. 029 533 1100, tekninen tuki
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa

Haku alkaa 13.3.2019 ja päättyy 25.4.2019 kello 16.15

 

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä käytetään hankkeiden käyttöön kehitettyä erillistä tunnusta eli nk. hankelogoa, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin