Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin. Haut ja loppuselvitykset tehdään sähköisen järjestelmän kautta.

Yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen valtionavustuskokonaisuus 2019

Kuvassa otsikot toimivat linkkeinä hakutiedotteisiin, joista löytyy linkit hakulomakkeisiin.

15.2. pidetyn infotilaisuuden

Hakuneuvontaa annetaan puhelimitse ja sähköpostilla sekä Skype-tilaisuuksissa.

Ajankohtaiset haut

Valtion erityisavustus koulutuksellinen tasa-arvo esi- ja perusopetuksessa

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseksi

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus alueellisen tutoropettajatoiminnan vakiinnuttamiseen

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus kaksikielisen opetuksen kehittämiseen ja lisäämiseen

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Koulun kerhotoiminnan tukeminen

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Valtion erityisavustus kielten tutoropettajatoimintaan

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 21.3.2019 klo 16.15

Vapaan sivistystyön valtionavustukset vuonna 2019

Hakuaika alkaa 15.2.2019 ja päättyy 19.3.2019 klo 16.15

 

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä käytetään hankkeiden käyttöön kehitettyä erillistä tunnusta eli nk. hankelogoa, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin