Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Valtion erityisavustus kotoutumisen edistämiseen 2018

Opetushallitus ilmoittaa, että valtion erityisavustukset hankkeisiin, joilla edistetään maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan valtion vuosien 2017 ja 2018 talousarvioiden mukaisesti, ovat nyt haettavissa. Opetushallitus jakaa avustuksina yhteensä noin 8 milj. euroa. Avustusta tulee käyttää maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden koulutuspolkujen nopeuttamiseen ja tukemiseen sekä kotoutumista edistäviin toimiin.

Avustusta haetaan seuraavissa hakuryhmissä

1. Oppimisen ja ohjauksen kehittäminen
2. Osallisuuden vahvistamista ja hyvinvointia edistävät järjestöjen toimet
3. Toimintakyvyn ja aktiivisen kansalaisuuden tukeminen sekä hyvät etniset suhteet
4. Opetus- ja ohjaushenkilöstön pätevöittävä koulutus.

Hakuaika on 23.4.-25.5.2018 kello 16.15 asti.

Lisätietoja Opetushallituksessa antavat:

Ohjelmajohtaja Antti Blom, Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus, p. 029 533 1254
Ylitarkastaja Maria Edel, Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus, p. 029 533 1621
Erityisasiantuntija Sonja Hyvönen, Ruotsinkielinen koulutus ja varhaiskasvatus, p. 029 533 1072
Opetusneuvos Teijo Koljonen, Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus, p. 029 533 1524
Opetusneuvos Marjut Kuokkanen, Ammatillinen koulutus, p. 029 533 1541
Opetusneuvos Katri Kuukka, Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus, p. 029 533 1445
Ohjelma-asiantuntija Sini Piippo, Kansainvälistymispalvelut, p. 029 533 8595
Ohjelma-asiantuntija Paavo Pyykkönen, Kansainvälistymispalvelut, p. 029 533 8547
Opetusneuvos, yksikön päällikkö Leena Nissilä, Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus, p. 029 533 1155

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa

Hakuaika on 23.4.-25.5.2018 kello 16.15 asti

 

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä käytetään hankkeiden käyttöön kehitettyä erillistä tunnusta eli nk. hankelogoa, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin