Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Valtion erityisavustus lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen varhaiskasvatuksessa sekä kulttuurisen moninaisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseen perusopetuksessa

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta erityisavustusta noin 4,6 miljoonaa euroa lasten sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen varhaiskasvatuksessa sekä kulttuurisen moninaisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseen perusopetuksessa. Valtionavustus myönnetään yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja täydennyskoulutusorganisaatioille hakemusten perusteella käytettäväksi vuosina 2018–2020.

Hakukokonaisuus jakautuu kahteen hakuryhmään (A ja B). Kummankin osion avustusta haetaan omalla erillisellä hakulomakkeella.

Hakutiedote (pdf)

A. Lasten sosioemotionaalisten taitojen tukeminen
linkki hakemukseen: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/173/?lang=fi

B. Kulttuurisen moninaisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseen perusopetuksessa
linkki hakemukseen: https://valtionavustukset.oph.fi/avustushaku/178/?lang=fi

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 12.10.2018 ja päättyy 12.11.2018 klo 16.15.
Päätökset pyritään tekemään marraskuun 2018 aikana.

Lisätietoja:
Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen p. 029 533 1525 (varhaiskasvatus)
Opetusneuvos Katri Kuukka, p. 029 533 1445 (perusopetus)
Opetusneuvos Ulla Laine p. 029 533 1597 (varhaiskasvatus ja perusopetus)
Opetusneuvos Leena Nissilä p. 029 533 1155 (varhaiskasvatus ja perusopetus)

Hakuaika alkaa 12.10.2018 ja päättyy 12.11.2018 klo 16.15.

 

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä käytetään hankkeiden käyttöön kehitettyä erillistä tunnusta eli nk. hankelogoa, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin