Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Valtion erityisavustus tutoropettajien toimintaan ja osaamisen kehittämiseen

Opetushallitus asettaa haettavaksi valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta tutoropettajien toimintaan ja kouluttamiseen enintään 6 500 000 euroa.
Hakuaika alkaa 30.10.2018 klo 12.00 ja päättyy 29.11.2018 klo 16.15.

Lisätietoja antavat:

Erityisasiantuntija Matti Ranta, p. 029 533 1537
Opetusneuvos Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107
Opetusneuvos Pia Kola-Torvinen, p. 029 533 1525
Opetusneuvos Ulla Laine, p. 029 533 1597
Opetusneuvos Elisa Helin, p. 029 533 1280
Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, p. 029 533 1371
Opetusneuvos Kristian Smedlund, p. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:

Valtion erityisavustus lukiokoulutuksen tutoropettajatoiminnan käynnistämiseen alueellisena yhteistyönä

Opetushallitus asettaa haettaviksi valtion vuoden 2018 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustusta tutoropettajatoiminnan kehittämiseen alueellisena yhteistyönä sekä tutoropettajien koulutuksen ja toiminnan pilotointiin hankelukioissa yhteensä enintään 1 000 000 euroa.
Hakuaika alkaa 30.10.2018 klo 12.00 ja päättyy 29.11.2018 klo 16.15.

Lisätietoja antavat:

Opetusneuvos Kimmo Koskinen, p. 029 533 1107
Opetusneuvos Teijo Koljonen, p. 029 533 1524
Opetusneuvos Kristian Smedlund, p. 029 533 1286 (ruotsinkielinen koulutus)
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa:

Hakuaika alkaa 30.10.2018 klo 12.00 ja päättyy 29.11.2018 klo 16.15.

 

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä käytetään hankkeiden käyttöön kehitettyä erillistä tunnusta eli nk. hankelogoa, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin