Valtionavustukset

Opetushallituksen valtionavustustoiminnan ensisijaisina tavoitteina on tukea kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeita, joissa tuotetaan levittämiskelpoisia malleja, menetelmiä ja käytäntöjä sekä pyritään pysyviin toiminnallisiin tai rakenteellisiin muutoksiin ja parannuksiin.

Hankkeet tukevat kansallisen koulutuspolitiikan ja tulossopimuksen toimeenpanoa sekä koulutuksen ja opetuksen järjestäjien tarpeiden yhteen sovittamista valtakunnallisiin tavoitteisiin. Toiminnassa suositaan laajoja, kokoavia ja verkostomaisia hankkeita.

Selvitykset valtionavustusten käytöstä

Valtionavustusten käyttöön liittyy selvitysvelvoitteita. Tieto käytettävistä lomakkeista ja mahdollisesta sähköisestä selvityksestä löytyy kulloisenkin haun verkkosivulta (haut ennen nykyisin käytössä olevaa sähköistä hakujärjestelmää).

Nykyisen sähköisen hakujärjestelmän kautta toteutettujen hakujen selvitykset tehdään hakujärjestelmässä, jota varten avustuksen saajille tullaan toimittamaan tarvittavat linkit.

Valtionavustus perusopetuksen ja lukion opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyen työelämätaitoihin

Opetushallitus asettaa haettavaksi vuoden 2018 opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen valtionavustuksesta 500 000 euroa työelämätaitojen opettamisen ja ohjauksen kehittämiseen.

Valtionavustuksen hakuaika alkaa 17.10.2018 klo 12.00 ja päättyy 19.11.2018 klo 16.15.

Lisätietoja:
Opetusneuvos Elisa Helin, puh. 029 533 1280
Opetusneuvos Teijo Koljonen, puh. 029 533 1524
Opetusneuvos Riia Palmqvist, puh. 029 533 1668
Assistentti Tuula Kinnunen, puh. 029 533 1100, tekninen tuki

Hakuaika alkaa 17.10.2018 klo 12.00 ja päättyy 19.11.2018 klo 16.15.

 

Opetushallituksen näkyvyys kehittämishankkeiden viestinnässä

Opetushallituksen rahoittamien hankkeiden viestinnässä käytetään hankkeiden käyttöön kehitettyä erillistä tunnusta eli nk. hankelogoa, josta ilmenee Opetushallituksen rooli hankkeen rahoittajana. Hankelogoa tulee käyttää, jos rahoitettujen hankkeiden viestinnässä halutaan käyttää jotakin Opetushallituksen visuaalista tunnusta esimerkiksi hankkeiden verkkosivuilla, esittelymateriaaleissa ja/tai julkaisuissa.

Suomi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Ruotsi

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin

Englanti

Png-tiedostot sähköiseen käyttöön

Eps-tiedostot painotuotteisiin