Ammatillinen koulutus

Tässä osiossa tiedotetaan ammattikoulutuksen kehittämiseen myönnettävistä valtionavustuksista. Kehittämisteemat löydät sivun vasemmasta laidasta. Avustusten käytöstä tulee rahoituspäätöksen mukaisesti lähettää selvitys. Lisäksi on mahdollista ehdottaa hyvät käytännöt -kuvausta julkaistavaksi Hyvät käytännöt -palvelussa.

Ammatillisen koulutuksen valtionavustukset 2018

Alkuperäiskarjan geenipankkitoiminta ja ammatillisen koulutuksen 2018 kansainväliSYYSpäivien järjestäminen hyvien käytäntöjen levittämiseksi -haut avautuvat kevään 2018 aikana.

Lisätietoja näiltä sivuilta.

Muista hausta tiedotamme myöhemmin.

Valtionavustushaut

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Parasta osaamista - verkostohanke

Opetushallitus käynnistää koulutuksen järjestäjille suunnatun avustushaun vuosille 2017-2019 ajoittuvan Parasta osaamista -verkostohankkeen toteuttamiseksi. Tarkoituksena on käynnistää hanke, jossa on mukana 5-10 ammatillisen koulutuksen järjestäjää ja kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut.

Avustuksen hakeminen verkostohankkeelle tehdään sähköisellä hakulomakkeella koulutuksen järjestäjän nimissä

 

Hyvät käytännöt

Valtionavustusten raportointi

  • Yhteistyökumppaneiden kustannusarviot lomake (Excel)

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyshankkeita