Ammatillinen koulutus

Tässä osiossa tiedotetaan ammattikoulutuksen kehittämiseen myönnettävistä valtionavustuksista. Kehittämisteemat löydät sivun vasemmasta laidasta. Avustusten käytöstä tulee rahoituspäätöksen mukaisesti lähettää selvitys. Lisäksi on mahdollista ehdottaa hyvät käytännöt -kuvausta julkaistavaksi Hyvät käytännöt -palvelussa.

Ammatillisen koulutuksen valtionavustukset 2018

Alkuperäiskarjan geenipankkitoiminta ja ammatillisen koulutuksen 2018 kansainväliSYYSpäivien järjestäminen hyvien käytäntöjen levittämiseksi -haut avautuvat kevään 2018 aikana.

Lisätietoja näiltä sivuilta.

Muista hausta tiedotamme myöhemmin.

Valtionavustushaut

Päättyneet haut ja myönnetyt avustukset

Valtionavustukset valtakunnallisten näyttötutkintoaineistojen kehittämiseen 2016

Opetushallitus asetti haettaviksi valtion vuoden 2016 talousarvioon sisältyvästä määrärahasta valtionavustukset valtakunnallisten näyttötutkintoaineistojen kehittämiseen. Valtionavustukset asetettiin haettaviksi ehdollisena siihen saakka, kunnes opetus - ja kulttuuriministeriö on vahvistanut valtionavustuksiin osoitetut määrärahat.

Painopiste 1. Opetushallituksen kautta avoimesti saatavien ja maksuttomien tutkintokohtaisten aineistojen tuottaminen näyttötutkintotilaisuuksien suunnittelun ja arvioinnin tueksi.

Painopiste 2. Aikaisemmin valtionavustuksilla tuettujen ja tuotettujen näyttötutkintoaineistojen päivittäminen ammatillisen lisäkoulutuksen tutkintoihin.

 

Hyvät käytännöt

Valtionavustusten raportointi

  • Yhteistyökumppaneiden kustannusarviot lomake (Excel)

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyshankkeita