Valtionavustukset järjestöille

Opetushallitus asettaa haettaviksi vuoden 2019 valtionavustukset järjestöille. Hakuaika on 15.3. - 29.4.2019. Hakukelpoisia ovat valtion talousarviossa 2019 mainitut, tämän määrärahan hakuun oikeutetut järjestöt.